સુરત ખાતે લોકસમર્પણ કોવિડ - 19 પ્લાઝ્મા સેન્ટરનું લોકાર્પણ કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી. આર. પાટીલ. આ પ્રસંગે માન. મંત્રી શ્રી કુમારભાઈ કાનાણી, સાંસદ શ્રીમતી દર્શનાબેન જરદોશ અને સુરતના મેયર ડો. જગદીશભાઈ પટેલ સહિતના આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

સુરત ખાતે લોકસમર્પણ કોવિડ - 19 પ્લાઝ્મા સેન્ટરનું લોકાર્પણ કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી. આર. પાટીલ. આ પ્રસંગે માન. મંત્રી શ્રી કુમારભાઈ કાનાણી, સાંસદ શ્રીમતી દર્શનાબેન જરદોશ અને સુરતના મેયર ડો. જગદીશભાઈ પટેલ સહિતના આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

સુરત ખાતે લોકસમર્પણ કોવિડ - 19 પ્લાઝ્મા સેન્ટરનું લોકાર્પણ કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી. આર. પાટીલ. આ પ્રસંગે માન. મંત્રી શ્રી કુમારભાઈ કાનાણી, સાંસદ શ્રીમતી દર્શનાબેન જરદોશ અને સુરતના મેયર ડો. જગદીશભાઈ પટેલ સહિતના આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0