કોવિડ - 19 ને રોકવા અને તેને નિયંત્રણમાં લાવવા માટે મોદી સરકાર કરી રહી છે રાજ્યોની યથાશક્તિ મદદ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

કોવિડ - 19 ને રોકવા અને તેને નિયંત્રણમાં લાવવા માટે મોદી સરકાર કરી રહી છે રાજ્યોની યથાશક્તિ મદદ

કોવિડ - 19 ને રોકવા અને તેને નિયંત્રણમાં લાવવા માટે મોદી સરકાર કરી રહી છે રાજ્યોની યથાશક્તિ મદદ

Let's Connect

sm2p0