પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ તા. 19 થી 22 ઓગસ્ટ દરમ્યાન સૌરાષ્ટ્ર ઝોનમાં સોમનાથ મંદિરે દર્શન કરીને પ્રવાસની શરૂઆત કરી 6 જીલ્લાઓમાં સંગઠનાત્મક બેઠકો યોજશે, વિવિધ ધાર્મિક સ્થળોએ પૂજા-દર્શન કરશે અને કોરોના મહામારી દરમ્યાન સેવાકીય કાર્યો કરનાર કાર્યકર્તાઓને બિરદાવશે.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ તા. 19 થી 22 ઓગસ્ટ દરમ્યાન સૌરાષ્ટ્ર ઝોનમાં સોમનાથ મંદિરે દર્શન કરીને પ્રવાસની શરૂઆત કરી 6 જીલ્લાઓમાં સંગઠનાત્મક બેઠકો યોજશે, વિવિધ ધાર્મિક સ્થળોએ પૂજા-દર્શન કરશે અને કોરોના મહામારી દરમ્યાન સેવાકીય કાર્યો કરનાર કાર્યકર્તાઓને બિરદાવશે.

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ તા. 19 થી 22 ઓગસ્ટ દરમ્યાન સૌરાષ્ટ્ર ઝોનમાં સોમનાથ મંદિરે દર્શન કરીને પ્રવાસની શરૂઆત કરી 6 જીલ્લાઓમાં સંગઠનાત્મક બેઠકો યોજશે, વિવિધ ધાર્મિક સ્થળોએ પૂજા-દર્શન કરશે અને કોરોના મહામારી દરમ્યાન સેવાકીય કાર્યો કરનાર કાર્યકર્તાઓને બિરદાવશે.

Let's Connect

sm2p0