કોરોના વાયરસને પગલે લોકડાઉનની પરિસ્થિતિમાં નાગરિકોને તેમના વતન સુધી પહોંચાડી રહી છે રાજ્ય સરકાર ‬ ‪👉 હરિદ્વાર - નેપાળ જેવા સ્થળો પર ફસાઈ ગયેલા 1800 જેટલા યાત્રિકો-મુસાફરોને 28 બસ દ્વારા પરત લાવવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી

IndiaFightsCorona, GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona, GujaratFightsCovid19

કોરોના વાયરસને પગલે લોકડાઉનની પરિસ્થિતિમાં નાગરિકોને તેમના વતન સુધી પહોંચાડી રહી છે રાજ્ય સરકાર ‬

‪👉 હરિદ્વાર - નેપાળ જેવા સ્થળો પર ફસાઈ ગયેલા 1800 જેટલા યાત્રિકો-મુસાફરોને 28 બસ દ્વારા પરત લાવવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી
#IndiaFightsCorona
#GujaratFightsCovid19

કોરોના વાયરસને પગલે લોકડાઉનની પરિસ્થિતિમાં નાગરિકોને તેમના વતન સુધી પહોંચાડી રહી છે રાજ્ય સરકાર ‬ ‪👉 હરિદ્વાર - નેપાળ જેવા સ્થળો પર ફસાઈ ગયેલા 1800 જેટલા યાત્રિકો-મુસાફરોને 28 બસ દ્વારા પરત લાવવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી #IndiaFightsCorona #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0