🚂 ગુજરાતમાં વસતા કોંકણ પ્રદેશના પરિવારો, લોકોને વતનમાં ગણેશ ચતુર્થી મનાવવા જવા ખાસ સુવિધા આપતી રૂપાણી સરકાર 🚂 18 ઓગસ્ટથી 31 ઓગસ્ટ સુધી અમદાવાદ અને વડોદરાથી કુડલ, સાવંત વાડી અને રત્નાગીરી માટે પશ્વિમ રેલ્વે દ્વારા 12 વિશેષ ટ્રેન દોડાવાશે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

🚂 ગુજરાતમાં વસતા કોંકણ પ્રદેશના પરિવારો, લોકોને વતનમાં ગણેશ ચતુર્થી મનાવવા જવા ખાસ સુવિધા આપતી રૂપાણી સરકાર

🚂 18 ઓગસ્ટથી 31 ઓગસ્ટ સુધી અમદાવાદ અને વડોદરાથી કુડલ, સાવંત વાડી અને રત્નાગીરી માટે પશ્વિમ રેલ્વે દ્વારા 12 વિશેષ ટ્રેન દોડાવાશે

🚂 ગુજરાતમાં વસતા કોંકણ પ્રદેશના પરિવારો, લોકોને વતનમાં ગણેશ ચતુર્થી મનાવવા જવા ખાસ સુવિધા આપતી રૂપાણી સરકાર 🚂 18 ઓગસ્ટથી 31 ઓગસ્ટ સુધી અમદાવાદ અને વડોદરાથી કુડલ, સાવંત વાડી અને રત્નાગીરી માટે પશ્વિમ રેલ્વે દ્વારા 12 વિશેષ ટ્રેન દોડાવાશે

Let's Connect

sm2p0