ભાવનગર પશ્ચિમ મતવિસ્તારના તમામ વોર્ડમાં 18 જેટલી જીવનજરૂરી ચીજવસ્તુઓની 1200 કિટનું વિતરણ કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી ‪‬ ‪

IndiaFightsCorona, GujaratFightsCovid19, LetsFeedThePoor‬

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona, GujaratFightsCovid19, LetsFeedThePoor‬

ભાવનગર પશ્ચિમ મતવિસ્તારના તમામ વોર્ડમાં 18 જેટલી જીવનજરૂરી ચીજવસ્તુઓની 1200 કિટનું વિતરણ કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

‪#IndiaFightsCorona #GujaratFightsCovid19 ‬
‪#LetsFeedThePoor‬

ભાવનગર પશ્ચિમ મતવિસ્તારના તમામ વોર્ડમાં 18 જેટલી જીવનજરૂરી ચીજવસ્તુઓની 1200 કિટનું વિતરણ કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી ‪#IndiaFightsCorona #GujaratFightsCovid19 ‬ ‪#LetsFeedThePoor‬

Let's Connect

sm2p0