ભારતીય જનતા પાર્ટી ગુજરાત પ્રદેશના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા લોકડાઉન દરમિયાન 1.61 કરોડ ફૂડ પેકેટ, 25 લાખ રાશનની કીટો અને 56 લાખ ફેસકવરનું વિતરણ કરી સેવાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું.: પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી‬ ‪

गुजरातजनसंवाद

ભારતીય જનતા પાર્ટી ગુજરાત પ્રદેશના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા લોકડાઉન દરમિયાન 1.61 કરોડ ફૂડ પેકેટ, 25 લાખ રાશનની કીટો અને 56 લાખ ફેસકવરનું વિતરણ કરી સેવાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું.: પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી‬

‪#गुजरातजनसंवाद

ભારતીય જનતા પાર્ટી ગુજરાત પ્રદેશના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા લોકડાઉન દરમિયાન 1.61 કરોડ ફૂડ પેકેટ, 25 લાખ રાશનની કીટો અને 56 લાખ ફેસકવરનું વિતરણ કરી સેવાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું.: પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી‬ ‪#गुजरातजनसंवाद

Let's Connect

sm2p0