રાજ્યના વીજગ્રાહકોના હિતમાં રૂપાણી સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય 👉 ફ્યુઅલ સરચાર્જમાં પ્રતિ યુનિટ 16 પૈસાનો ઘટાડો કરાયો 👉આ ઘટાડાના કારણે રાજ્યના 1.30 કરોડથી વધુ વીજ ગ્રાહકોને કુલ રૂ.310 કરોડની રાહત મળશે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાજ્યના વીજગ્રાહકોના હિતમાં રૂપાણી સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય

👉 ફ્યુઅલ સરચાર્જમાં પ્રતિ યુનિટ 16 પૈસાનો ઘટાડો કરાયો

👉આ ઘટાડાના કારણે રાજ્યના 1.30 કરોડથી વધુ વીજ ગ્રાહકોને કુલ રૂ.310 કરોડની રાહત મળશે

રાજ્યના વીજગ્રાહકોના હિતમાં રૂપાણી સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય 👉 ફ્યુઅલ સરચાર્જમાં પ્રતિ યુનિટ 16 પૈસાનો ઘટાડો કરાયો 👉આ ઘટાડાના કારણે રાજ્યના 1.30 કરોડથી વધુ વીજ ગ્રાહકોને કુલ રૂ.310 કરોડની રાહત મળશે

Let's Connect

sm2p0