તા.15/6/2016 પ્રદેશ પ્રમુખ અને માન.મંત્રીશ્રી વિજયભાઇ રૂપાણી ——————————————— પ્રદેશ પ્રમુખ અને માન.મંત્રીશ્રી વિજયભાઇ રૂપાણી શહેરી વિસ્તારનો શાળા પ્રવેશોત્સવ -2016 અંતર્ગત રાજકોટ ખાતે વિવિધ સ્કૂલ માં હાજરી આપશે. ————————— ————————— પ્રદેશ પ્રમુખ અને માન.મંત્રીશ્રી વિજયભાઇ રૂપાણી સાથે ફેસબુક ઉપર જોડાવવા નીચેની લીંક ઉપર કલીક કરી લાઇક કરો. www.facebook.com/vijayrupanibjp પ્રદેશ પ્રમુખ અને માન.મંત્રીશ્રી વિજયભાઇ રૂપાણી સાથે ટવીટર ઉપર જોડાવવા નીચેની લીંક ઉપર કલીક કરી ફોલો કરો. www.twitter.com/vijayrupanibjp

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

તા.15/6/2016 પ્રદેશ પ્રમુખ અને માન.મંત્રીશ્રી વિજયભાઇ રૂપાણી ———————————————

પ્રદેશ પ્રમુખ અને માન.મંત્રીશ્રી વિજયભાઇ રૂપાણી શહેરી વિસ્તારનો શાળા પ્રવેશોત્સવ -2016 અંતર્ગત રાજકોટ ખાતે વિવિધ સ્કૂલ માં હાજરી આપશે.
—————————

—————————
પ્રદેશ પ્રમુખ અને માન.મંત્રીશ્રી વિજયભાઇ રૂપાણી સાથે ફેસબુક ઉપર જોડાવવા નીચેની લીંક ઉપર કલીક કરી લાઇક કરો.
www.facebook.com/vijayrupanibjp

પ્રદેશ પ્રમુખ અને માન.મંત્રીશ્રી વિજયભાઇ રૂપાણી સાથે ટવીટર ઉપર જોડાવવા નીચેની લીંક ઉપર કલીક કરી ફોલો કરો.
www.twitter.com/vijayrupanibjp

તા.15/6/2016 પ્રદેશ પ્રમુખ અને માન.મંત્રીશ્રી વિજયભાઇ રૂપાણી ——————————————— પ્રદેશ પ્રમુખ અને માન.મંત્રીશ્રી વિજયભાઇ રૂપાણી શહેરી વિસ્તારનો શાળા પ્રવેશોત્સવ -2016 અંતર્ગત રાજકોટ ખાતે વિવિધ સ્કૂલ માં હાજરી આપશે. ————————— ————————— પ્રદેશ પ્રમુખ અને માન.મંત્રીશ્રી વિજયભાઇ રૂપાણી સાથે ફેસબુક ઉપર જોડાવવા નીચેની લીંક ઉપર કલીક કરી લાઇક કરો. www.facebook.com/vijayrupanibjp પ્રદેશ પ્રમુખ અને માન.મંત્રીશ્રી વિજયભાઇ રૂપાણી સાથે ટવીટર ઉપર જોડાવવા નીચેની લીંક ઉપર કલીક કરી ફોલો કરો. www.twitter.com/vijayrupanibjp

Let's Connect

sm2p0