બાંધકામ ક્ષેત્રના અસંગઠિત શ્રમિકોને સાઇટ પર અકસ્માતથી મૃત્યુના કિસ્સામાં ३.1.50 લાખની સહાય અપાશે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

બાંધકામ ક્ષેત્રના અસંગઠિત શ્રમિકોને સાઇટ પર અકસ્માતથી મૃત્યુના કિસ્સામાં ३.1.50 લાખની સહાય અપાશે

બાંધકામ ક્ષેત્રના અસંગઠિત શ્રમિકોને સાઇટ પર અકસ્માતથી મૃત્યુના કિસ્સામાં ३.1.50 લાખની સહાય અપાશે

Let's Connect

sm2p0