👉 છેલ્લા 15 દિવસમાં અમદાવાદ શહેરનો રિકવરી રેટ 9 ગણો વધી 140% થયો. 👉 5મેના રોજ શહેરનો રિકવરી રેટ 15.85% હતો જે 21મે એ વધીને 38.1% થયો. જે દેશના રિકવરી રેટ કરતા ત્રણ ગણો વધુ છે.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

👉 છેલ્લા 15 દિવસમાં અમદાવાદ શહેરનો રિકવરી રેટ 9 ગણો વધી 140% થયો.

👉 5મેના રોજ શહેરનો રિકવરી રેટ 15.85% હતો જે 21મે એ વધીને 38.1% થયો. જે દેશના રિકવરી રેટ કરતા ત્રણ ગણો વધુ છે.

👉 છેલ્લા 15 દિવસમાં અમદાવાદ શહેરનો રિકવરી રેટ 9 ગણો વધી 140% થયો. 👉 5મેના રોજ શહેરનો રિકવરી રેટ 15.85% હતો જે 21મે એ વધીને 38.1% થયો. જે દેશના રિકવરી રેટ કરતા ત્રણ ગણો વધુ છે.

Let's Connect

sm2p0