કોઈ ભૂખ્યું ન સુવે તેની ચિંતા કરતી રૂપાણી સરકાર 👉 15 જૂનથી શરૂ થયેલા વિનામૂલ્યે અનાજ વિતરણનો લાભ અત્યાર સુધીમાં 23.19 લાખ NFSA કાર્ડધારકોએ મેળવ્યો, આ અનાજ વિતરણ વ્યવસ્થા 25 જૂન સુધી ચાલુ રહેશે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

કોઈ ભૂખ્યું ન સુવે તેની ચિંતા કરતી રૂપાણી સરકાર

👉 15 જૂનથી શરૂ થયેલા વિનામૂલ્યે અનાજ વિતરણનો લાભ અત્યાર સુધીમાં 23.19 લાખ NFSA કાર્ડધારકોએ મેળવ્યો, આ અનાજ વિતરણ વ્યવસ્થા 25 જૂન સુધી ચાલુ રહેશે

કોઈ ભૂખ્યું ન સુવે તેની ચિંતા કરતી રૂપાણી સરકાર 👉 15 જૂનથી શરૂ થયેલા વિનામૂલ્યે અનાજ વિતરણનો લાભ અત્યાર સુધીમાં 23.19 લાખ NFSA કાર્ડધારકોએ મેળવ્યો, આ અનાજ વિતરણ વ્યવસ્થા 25 જૂન સુધી ચાલુ રહેશે

Let's Connect

sm2p0