ખેડૂતોના ઉપજની પોષણક્ષમ ટેકાના ભાવે ખરીદી કરી રહી છે રૂપાણી સરકાર - રાજ્યભરના 142 માર્કેટયાર્ડમાં 84.36 લાખ ક્વિન્ટલ અનાજ અને ખાદ્ય ઉત્પાદનો વેચાણ માટે ખેડૂતો લાવ્યા

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ખેડૂતોના ઉપજની પોષણક્ષમ ટેકાના ભાવે ખરીદી કરી રહી છે રૂપાણી સરકાર

- રાજ્યભરના 142 માર્કેટયાર્ડમાં 84.36 લાખ ક્વિન્ટલ અનાજ અને ખાદ્ય ઉત્પાદનો વેચાણ માટે ખેડૂતો લાવ્યા

ખેડૂતોના ઉપજની પોષણક્ષમ ટેકાના ભાવે ખરીદી કરી રહી છે રૂપાણી સરકાર - રાજ્યભરના 142 માર્કેટયાર્ડમાં 84.36 લાખ ક્વિન્ટલ અનાજ અને ખાદ્ય ઉત્પાદનો વેચાણ માટે ખેડૂતો લાવ્યા

Let's Connect

sm2p0