કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી નીતિન ગડકરીજી અને પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી ઉત્તર અને દક્ષિણ ગુજરાત ઝોનની જન સંવાદ રેલીને સંબોધશે. આ કાર્યક્રમમાં કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી મનસુખભાઇ માંડવીયા અને રાજ્ય સરકારના મંત્રી શ્રી ગણપતસિંહ વસાવા વિશેષ ઉપસ્થિત રહેશે. તા.: 14/06/2020 - રવિવાર સમય: બપોરે 3 કલાકે લાઈવ નિહાળો: • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

Bharatiya Janata Party is the largest political party

કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી નીતિન ગડકરીજી અને પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી ઉત્તર અને દક્ષિણ ગુજરાત ઝોનની જન સંવાદ રેલીને સંબોધશે. આ કાર્યક્રમમાં કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી મનસુખભાઇ માંડવીયા અને રાજ્ય સરકારના મંત્રી શ્રી ગણપતસિંહ વસાવા વિશેષ ઉપસ્થિત રહેશે.

તા.: 14/06/2020 - રવિવાર
સમય: બપોરે 3 કલાકે

લાઈવ નિહાળો:

• Facebook.com/BJP4Gujarat
• Twitter.com/BJP4Gujarat
• Youtube.com/BJP4Gujarat

કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી નીતિન ગડકરીજી અને પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી ઉત્તર અને દક્ષિણ ગુજરાત ઝોનની જન સંવાદ રેલીને સંબોધશે. આ કાર્યક્રમમાં કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી મનસુખભાઇ માંડવીયા અને રાજ્ય સરકારના મંત્રી શ્રી ગણપતસિંહ વસાવા વિશેષ ઉપસ્થિત રહેશે. તા.: 14/06/2020 - રવિવાર સમય: બપોરે 3 કલાકે લાઈવ નિહાળો: • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

Let's Connect

sm2p0