“આત્મનિર્ભર ગુજરાત પેકેજ” 14 હજાર કરોડ રૂપિયાનું આ પેકેજ અર્થતંત્રને પુન: વેગવંતુ કરવા અને ગુજરાતને ફરી ધમધમતું બનાવવામાં અસરકારક નીવડશે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

“આત્મનિર્ભર ગુજરાત પેકેજ”

14 હજાર કરોડ રૂપિયાનું આ પેકેજ અર્થતંત્રને પુન: વેગવંતુ કરવા અને ગુજરાતને ફરી ધમધમતું બનાવવામાં અસરકારક નીવડશે

“આત્મનિર્ભર ગુજરાત પેકેજ” 14 હજાર કરોડ રૂપિયાનું આ પેકેજ અર્થતંત્રને પુન: વેગવંતુ કરવા અને ગુજરાતને ફરી ધમધમતું બનાવવામાં અસરકારક નીવડશે

Let's Connect

sm2p0