ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ તા. 14 .07.2017 એનડીએના રાષ્ટ્રપતિ પદના ઉમેદવારશ્રી રામનાથજી કોવિંદ આવતીકાલ તા. ૧૫ જુલાઈને શનિવારે ગુજરાતના પ્રવાસે : શ્રી Jitu Vaghani વધુ વાંચવા: https://goo.gl/Xyshxg

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ તા. 14 .07.2017
એનડીએના રાષ્ટ્રપતિ પદના ઉમેદવારશ્રી રામનાથજી કોવિંદ આવતીકાલ તા. ૧૫ જુલાઈને શનિવારે ગુજરાતના પ્રવાસે : શ્રી Jitu Vaghani

વધુ વાંચવા: https://goo.gl/Xyshxg

ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ તા. 14 .07.2017 એનડીએના રાષ્ટ્રપતિ પદના ઉમેદવારશ્રી રામનાથજી કોવિંદ આવતીકાલ તા. ૧૫ જુલાઈને શનિવારે ગુજરાતના પ્રવાસે : શ્રી Jitu Vaghani વધુ વાંચવા: https://goo.gl/Xyshxg

Let's Connect

sm2p0