ત્રણ પેઢીઓના સંઘર્ષને કારણે ઇતિહાસમાં પહેલી વખત નર્મદા ડેમ 138 મીટરની ઐતિહાસિક જળ સપાટીએ પહોંચશે. ત્યારે મને કહેતા આનંદ થાય છે કે સરદાર સરોવર ડેમનું 100% કામ પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modiના કાર્યકાળમાં પુરૂ થયું છે. : કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહ.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ત્રણ પેઢીઓના સંઘર્ષને કારણે ઇતિહાસમાં પહેલી વખત નર્મદા ડેમ 138 મીટરની ઐતિહાસિક જળ સપાટીએ પહોંચશે. ત્યારે મને કહેતા આનંદ થાય છે કે સરદાર સરોવર ડેમનું 100% કામ પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modiના કાર્યકાળમાં પુરૂ થયું છે. : કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહ.

ત્રણ પેઢીઓના સંઘર્ષને કારણે ઇતિહાસમાં પહેલી વખત નર્મદા ડેમ 138 મીટરની ઐતિહાસિક જળ સપાટીએ પહોંચશે. ત્યારે મને કહેતા આનંદ થાય છે કે સરદાર સરોવર ડેમનું 100% કામ પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modiના કાર્યકાળમાં પુરૂ થયું છે. : કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહ.

Let's Connect

sm2p0