કોરોનાના દર્દીઓની સારવારમાં મહત્વનું પગલું • સુરતમાં નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં કોરોનાના દર્દીઓને વિના વિક્ષેપે ઓક્સિજનનો પુરવઠો સતત મળી રહે તે માટે 13,000 કિલો લિટરની કેપેસિટીવાળી લેટેસ્ટ ઓક્સિજન ટેન્ક ઈન્સ્ટોલ કરાઈ • આ ઓક્સિજન ટેન્ક આગામી બે દિવસમાં કાર્યરત થઈ જશે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

કોરોનાના દર્દીઓની સારવારમાં મહત્વનું પગલું

• સુરતમાં નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં કોરોનાના દર્દીઓને વિના વિક્ષેપે ઓક્સિજનનો પુરવઠો સતત મળી રહે તે માટે 13,000 કિલો લિટરની કેપેસિટીવાળી લેટેસ્ટ ઓક્સિજન ટેન્ક ઈન્સ્ટોલ કરાઈ

• આ ઓક્સિજન ટેન્ક આગામી બે દિવસમાં કાર્યરત થઈ જશે

કોરોનાના દર્દીઓની સારવારમાં મહત્વનું પગલું • સુરતમાં નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં કોરોનાના દર્દીઓને વિના વિક્ષેપે ઓક્સિજનનો પુરવઠો સતત મળી રહે તે માટે 13,000 કિલો લિટરની કેપેસિટીવાળી લેટેસ્ટ ઓક્સિજન ટેન્ક ઈન્સ્ટોલ કરાઈ • આ ઓક્સિજન ટેન્ક આગામી બે દિવસમાં કાર્યરત થઈ જશે

Let's Connect

sm2p0