આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાન હવાઈ ક્ષેત્રને ખાનગી સેક્ટર માટે ખોલ્યું પીપીપી મોડલ હેઠળ વૈશ્વિક સ્તરના એરપોર્ટનું નિર્માણ કરાશે આ ક્ષેત્રમાં 13,000 કરોડ રૂપિયાના ખાનગી રોકાણની આશા છે.

AatmanirbharBharat

BJP | BJP Gujarat,  AatmanirbharBharat

આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાન

હવાઈ ક્ષેત્રને ખાનગી સેક્ટર માટે ખોલ્યું

પીપીપી મોડલ હેઠળ વૈશ્વિક સ્તરના એરપોર્ટનું નિર્માણ કરાશે આ ક્ષેત્રમાં 13,000 કરોડ રૂપિયાના ખાનગી રોકાણની આશા છે.
#AatmanirbharBharat

આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાન હવાઈ ક્ષેત્રને ખાનગી સેક્ટર માટે ખોલ્યું પીપીપી મોડલ હેઠળ વૈશ્વિક સ્તરના એરપોર્ટનું નિર્માણ કરાશે આ ક્ષેત્રમાં 13,000 કરોડ રૂપિયાના ખાનગી રોકાણની આશા છે. #AatmanirbharBharat

Let's Connect

sm2p0