પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી બપોરે 1:30 કલાકે ‘Be The Revival’ ભારત અને એક નવું વિશ્વ વિષય પર ઇન્ડિયા ગ્લોબલ વીક 2020 માં કરશે સંબોધન લાઈવ નિહાળો : • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી બપોરે 1:30 કલાકે ‘Be The Revival’ ભારત અને એક નવું વિશ્વ વિષય પર ઇન્ડિયા ગ્લોબલ વીક 2020 માં કરશે સંબોધન

લાઈવ નિહાળો :

• Facebook.com/BJP4Gujarat
• Twitter.com/BJP4Gujarat
• Youtube.com/BJP4Gujarat

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી બપોરે 1:30 કલાકે ‘Be The Revival’ ભારત અને એક નવું વિશ્વ વિષય પર ઇન્ડિયા ગ્લોબલ વીક 2020 માં કરશે સંબોધન લાઈવ નિહાળો : • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

Let's Connect

sm2p0