રાજ્યભરના 13 હજાર MSME ઊદ્યોગકારોના બેન્ક ખાતામાં DBTના માધ્યમથી રૂ.1369 કરોડની સહાય જમા કરાવવાની અભિનવ પહેલનો શુભારંભ કરાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાજ્યભરના 13 હજાર MSME ઊદ્યોગકારોના બેન્ક ખાતામાં DBTના માધ્યમથી રૂ.1369 કરોડની સહાય જમા કરાવવાની અભિનવ પહેલનો શુભારંભ કરાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

રાજ્યભરના 13 હજાર MSME ઊદ્યોગકારોના બેન્ક ખાતામાં DBTના માધ્યમથી રૂ.1369 કરોડની સહાય જમા કરાવવાની અભિનવ પહેલનો શુભારંભ કરાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Let's Connect

sm2p0