આરોગ્યના આશીર્વાદ સમાન આરોગ્ય સેતુ એપ્લિકેશનનો નવો કિર્તીમાન‬ ‪👉 13 દિવસમાં 5 કરોડ ડાઉનલોડ સાથે વિશ્વની સૌથી ફાસ્ટ એપ બની‬ ‪👉 પીએમ મોદીની અપીલ બાદ છેલ્લા 24 કલાકમાં 1.1 કરોડ લોકોએ ડાઉનલોડ કરી એપ‬ ‪

IndiaFightsCorona, AarogyaSetuApp

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona, AarogyaSetuApp

આરોગ્યના આશીર્વાદ સમાન આરોગ્ય સેતુ એપ્લિકેશનનો નવો કિર્તીમાન‬

‪👉 13 દિવસમાં 5 કરોડ ડાઉનલોડ સાથે વિશ્વની સૌથી ફાસ્ટ એપ બની‬

‪👉 પીએમ મોદીની અપીલ બાદ છેલ્લા 24 કલાકમાં 1.1 કરોડ લોકોએ ડાઉનલોડ કરી એપ‬
‪#IndiaFightsCorona #AarogyaSetuApp

આરોગ્યના આશીર્વાદ સમાન આરોગ્ય સેતુ એપ્લિકેશનનો નવો કિર્તીમાન‬ ‪👉 13 દિવસમાં 5 કરોડ ડાઉનલોડ સાથે વિશ્વની સૌથી ફાસ્ટ એપ બની‬ ‪👉 પીએમ મોદીની અપીલ બાદ છેલ્લા 24 કલાકમાં 1.1 કરોડ લોકોએ ડાઉનલોડ કરી એપ‬ ‪#IndiaFightsCorona #AarogyaSetuApp

Let's Connect

sm2p0