ગરીબો માટે સંજીવની બની આયુષ્માન ભારત યોજના આયુષ્માન ભારત યોજના અંતર્ગત ગુજરાતમાં 👉 કુલ લાભાર્થી - 12.62 લાખથી વધુ 👉 ઈ-કાર્ડ વિતરણ - 73.46 લાખથી વધુ 👉 પેનલમાં સમાવિષ્ટ હોસ્પિટલ - 2729

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગરીબો માટે સંજીવની બની આયુષ્માન ભારત યોજના

આયુષ્માન ભારત યોજના અંતર્ગત ગુજરાતમાં

👉 કુલ લાભાર્થી - 12.62 લાખથી વધુ

👉 ઈ-કાર્ડ વિતરણ - 73.46 લાખથી વધુ

👉 પેનલમાં સમાવિષ્ટ હોસ્પિટલ - 2729

ગરીબો માટે સંજીવની બની આયુષ્માન ભારત યોજના આયુષ્માન ભારત યોજના અંતર્ગત ગુજરાતમાં 👉 કુલ લાભાર્થી - 12.62 લાખથી વધુ 👉 ઈ-કાર્ડ વિતરણ - 73.46 લાખથી વધુ 👉 પેનલમાં સમાવિષ્ટ હોસ્પિટલ - 2729

Let's Connect

sm2p0