12,000 પોઝિટિવ કોરોના કેસોના બેંચમાર્ક પર, ભારતમાં કોરોના વાયરસની ફેલાવાની ગતિ બીજા દેશોની તુલનામાં ઘણી ધીમી રહી છે.

IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona

12,000 પોઝિટિવ કોરોના કેસોના બેંચમાર્ક પર, ભારતમાં કોરોના વાયરસની ફેલાવાની ગતિ બીજા દેશોની તુલનામાં ઘણી ધીમી રહી છે.
#IndiaFightsCorona

12,000 પોઝિટિવ કોરોના કેસોના બેંચમાર્ક પર, ભારતમાં કોરોના વાયરસની ફેલાવાની ગતિ બીજા દેશોની તુલનામાં ઘણી ધીમી રહી છે. #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0