• મોદી સરકારે નાના વેપારીઓને આપી મોટી રાહત • પ્રધાનમંત્રી મુદ્રા યોજના અંતર્ગત શિશુ લોનની ત્વરિત ચુકવણી કરવા પર 12 મહિનાના સમયગાળા માટે 2% વ્યાજ સબસિડીને કેન્દ્રીય કેબિનેટે મંજૂરી આપી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

• મોદી સરકારે નાના વેપારીઓને આપી મોટી રાહત

• પ્રધાનમંત્રી મુદ્રા યોજના અંતર્ગત શિશુ લોનની ત્વરિત ચુકવણી કરવા પર 12 મહિનાના સમયગાળા માટે 2% વ્યાજ સબસિડીને કેન્દ્રીય કેબિનેટે મંજૂરી આપી

• મોદી સરકારે નાના વેપારીઓને આપી મોટી રાહત • પ્રધાનમંત્રી મુદ્રા યોજના અંતર્ગત શિશુ લોનની ત્વરિત ચુકવણી કરવા પર 12 મહિનાના સમયગાળા માટે 2% વ્યાજ સબસિડીને કેન્દ્રીય કેબિનેટે મંજૂરી આપી

Let's Connect

sm2p0