મોદી સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય 👉 12 મેથી દેશમાં શરૂ થશે પેસેન્જર ટ્રેન સેવા 👉 શરૂઆતમાં 15 ટ્રેન (30 રિટર્ન પ્રવાસ) ચાલુ કરાશે 👉 11 મેના રોજ સાંજે 4 વાગ્યાથી ટ્રેન બુકિંગ શરૂ થશે અને માત્ર IRCTC ની વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ થશે

IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona

મોદી સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય

👉 12 મેથી દેશમાં શરૂ થશે પેસેન્જર ટ્રેન સેવા

👉 શરૂઆતમાં 15 ટ્રેન (30 રિટર્ન પ્રવાસ) ચાલુ કરાશે

👉 11 મેના રોજ સાંજે 4 વાગ્યાથી ટ્રેન બુકિંગ શરૂ થશે અને માત્ર IRCTC ની વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ થશે
#IndiaFightsCorona

મોદી સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય 👉 12 મેથી દેશમાં શરૂ થશે પેસેન્જર ટ્રેન સેવા 👉 શરૂઆતમાં 15 ટ્રેન (30 રિટર્ન પ્રવાસ) ચાલુ કરાશે 👉 11 મેના રોજ સાંજે 4 વાગ્યાથી ટ્રેન બુકિંગ શરૂ થશે અને માત્ર IRCTC ની વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ થશે #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0