ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ તા. 12 .07.2017 તુષ્ટીકરણની રાજનીતિએ હંમેશા કોંગ્રેસ અને ડાબેરીઓની અગ્રતા રહી છે. વધુ વાંચવા: https://goo.gl/Xtj2g4

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ તા. 12 .07.2017

તુષ્ટીકરણની રાજનીતિએ હંમેશા કોંગ્રેસ અને ડાબેરીઓની અગ્રતા રહી છે.

વધુ વાંચવા: https://goo.gl/Xtj2g4

ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ તા. 12 .07.2017 તુષ્ટીકરણની રાજનીતિએ હંમેશા કોંગ્રેસ અને ડાબેરીઓની અગ્રતા રહી છે. વધુ વાંચવા: https://goo.gl/Xtj2g4

Let's Connect

sm2p0