ગરીબો માટે સંજીવની બની આયુષ્માન ભારત યોજના • આયુષ્માન ભારત યોજના અંતર્ગત ગુજરાતમાં 👉 કુલ લાભાર્થી - 11.63 લાખથી વધુ 👉 ઈ-કાર્ડ વિતરણ - 73.51 લાખથી વધુ 👉 પેનલમાં સમાવિષ્ટ હોસ્પિટલ - 2825

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગરીબો માટે સંજીવની બની આયુષ્માન ભારત યોજના

• આયુષ્માન ભારત યોજના અંતર્ગત ગુજરાતમાં

👉 કુલ લાભાર્થી - 11.63 લાખથી વધુ

👉 ઈ-કાર્ડ વિતરણ - 73.51 લાખથી વધુ

👉 પેનલમાં સમાવિષ્ટ હોસ્પિટલ - 2825

ગરીબો માટે સંજીવની બની આયુષ્માન ભારત યોજના • આયુષ્માન ભારત યોજના અંતર્ગત ગુજરાતમાં 👉 કુલ લાભાર્થી - 11.63 લાખથી વધુ 👉 ઈ-કાર્ડ વિતરણ - 73.51 લાખથી વધુ 👉 પેનલમાં સમાવિષ્ટ હોસ્પિટલ - 2825

Let's Connect

sm2p0