શ્રી રામ જન્મભૂમિ અયોધ્યા ખાતે યોજાયેલ શ્રી રામ મંદિર શિલાન્યાસ અને ભૂમિપૂજન ની ઉજવણીના ભાગરૂપે પ્રદેશ કાર્યાલય 'શ્રી કમલમ' ખાતે 1100 દીવડાઓ પ્રગટાવવામાં આવ્યા.

JaiShriRam

શ્રી રામ જન્મભૂમિ અયોધ્યા ખાતે યોજાયેલ શ્રી રામ મંદિર શિલાન્યાસ અને ભૂમિપૂજન ની ઉજવણીના ભાગરૂપે પ્રદેશ કાર્યાલય 'શ્રી કમલમ' ખાતે 1100 દીવડાઓ પ્રગટાવવામાં આવ્યા.
#JaiShriRam

શ્રી રામ જન્મભૂમિ અયોધ્યા ખાતે યોજાયેલ શ્રી રામ મંદિર શિલાન્યાસ અને ભૂમિપૂજન ની ઉજવણીના ભાગરૂપે પ્રદેશ કાર્યાલય 'શ્રી કમલમ' ખાતે 1100 દીવડાઓ પ્રગટાવવામાં આવ્યા. #JaiShriRam

Let's Connect

sm2p0