પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી શબ્દશરણભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ અને પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી આઈ.કે.જાડેજા આવતીકાલે સવારે 11 કલાકે વિડીયો કોન્ફરન્સ નાં માધ્યમથી પ્રેસવાર્તાને સંબોધશે. લાઈવ નિહાળો : • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી શબ્દશરણભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ અને પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી આઈ.કે.જાડેજા આવતીકાલે સવારે 11 કલાકે વિડીયો કોન્ફરન્સ નાં માધ્યમથી પ્રેસવાર્તાને સંબોધશે.

લાઈવ નિહાળો :

• Facebook.com/BJP4Gujarat
• Twitter.com/BJP4Gujarat
• Youtube.com/BJP4Gujarat

પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી શબ્દશરણભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ અને પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી આઈ.કે.જાડેજા આવતીકાલે સવારે 11 કલાકે વિડીયો કોન્ફરન્સ નાં માધ્યમથી પ્રેસવાર્તાને સંબોધશે. લાઈવ નિહાળો : • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

Let's Connect

sm2p0