શ્રધ્ધેય ડો. બાબાસાહેબ આંબેડકરજી ની જન્મ જયંતિ નિમિત્તે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી સવારે 11 કલાકે કરશે સંબોધન લાઈવ નિહાળો : • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona

શ્રધ્ધેય ડો. બાબાસાહેબ આંબેડકરજી ની જન્મ જયંતિ નિમિત્તે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી સવારે 11 કલાકે કરશે સંબોધન

લાઈવ નિહાળો :
• Facebook.com/BJP4Gujarat
• Twitter.com/BJP4Gujarat
• Youtube.com/BJP4Gujarat

#IndiaFightsCorona

શ્રધ્ધેય ડો. બાબાસાહેબ આંબેડકરજી ની જન્મ જયંતિ નિમિત્તે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી સવારે 11 કલાકે કરશે સંબોધન લાઈવ નિહાળો : • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0