આત્મનિર્ભર ભારત 👉 મેક ઈન ઇન્ડિયાની વધુ એક સિદ્ધિ 👉 એપલે પ્રથમ વખત આઈફોન 11નું ઉત્પાદન ભારતમાં શરુ કર્યું 👉 તબ્બકાવાર આઈફોનનું ઉત્પાદન થશે અને એપલ તેની નિકાસ કરશે

AatmaNirbharBharat

BJP | BJP Gujarat,  AatmaNirbharBharat

આત્મનિર્ભર ભારત

👉 મેક ઈન ઇન્ડિયાની વધુ એક સિદ્ધિ

👉 એપલે પ્રથમ વખત આઈફોન 11નું ઉત્પાદન ભારતમાં શરુ કર્યું

👉 તબ્બકાવાર આઈફોનનું ઉત્પાદન થશે અને એપલ તેની નિકાસ કરશે

#AatmaNirbharBharat

આત્મનિર્ભર ભારત 👉 મેક ઈન ઇન્ડિયાની વધુ એક સિદ્ધિ 👉 એપલે પ્રથમ વખત આઈફોન 11નું ઉત્પાદન ભારતમાં શરુ કર્યું 👉 તબ્બકાવાર આઈફોનનું ઉત્પાદન થશે અને એપલ તેની નિકાસ કરશે #AatmaNirbharBharat

Let's Connect

sm2p0