મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ સુરતના ઝાપા બજારના દેવડી ખાતે મિલાદ મહોત્સવ નિમિતે દાઉદી વ્હોરા સમાજના ધર્મગુરુ ડૉ. બુરહાનુદ્દીન સાહેબની 109મી મિલાદ તથા ડૉ.સૈયદના આલીકદર મુફદ્દલ સાહેબની મિલાદ પ્રસંગે શુભેચ્છા પાઠવી હતી. આ પ્રસંગે સાંસદ શ્રી સી.આર.પાટીલ, શ્રીમતી દર્શનાબેન જરદોશ તેમજ ધારાસભ્યશ્રીઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ સુરતના ઝાપા બજારના દેવડી ખાતે મિલાદ મહોત્સવ નિમિતે દાઉદી વ્હોરા સમાજના ધર્મગુરુ ડૉ. બુરહાનુદ્દીન સાહેબની 109મી મિલાદ તથા ડૉ.સૈયદના આલીકદર મુફદ્દલ સાહેબની મિલાદ પ્રસંગે શુભેચ્છા પાઠવી હતી. આ પ્રસંગે સાંસદ શ્રી સી.આર.પાટીલ, શ્રીમતી દર્શનાબેન જરદોશ તેમજ ધારાસભ્યશ્રીઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ સુરતના ઝાપા બજારના દેવડી ખાતે મિલાદ મહોત્સવ નિમિતે દાઉદી વ્હોરા સમાજના ધર્મગુરુ ડૉ. બુરહાનુદ્દીન સાહેબની 109મી મિલાદ તથા ડૉ.સૈયદના આલીકદર મુફદ્દલ સાહેબની મિલાદ પ્રસંગે શુભેચ્છા પાઠવી હતી. આ પ્રસંગે સાંસદ શ્રી સી.આર.પાટીલ, શ્રીમતી દર્શનાબેન જરદોશ તેમજ ધારાસભ્યશ્રીઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0