ગરીબો માટે સંજીવની બની આયુષ્માન ભારત યોજના: • આયુષ્માન ભારત યોજના અંતર્ગત ગુજરાતમાં: 👉 કુલ લાભાર્થી - 10.66 લાખથી વધુ 👉 ઈ-કાર્ડ વિતરણ - 72.86 લાખથી વધુ 👉 પેનલમાં સમાવિષ્ટ હોસ્પિટલ - 2916

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગરીબો માટે સંજીવની બની આયુષ્માન ભારત યોજના:

• આયુષ્માન ભારત યોજના અંતર્ગત ગુજરાતમાં:

👉 કુલ લાભાર્થી - 10.66 લાખથી વધુ

👉 ઈ-કાર્ડ વિતરણ - 72.86 લાખથી વધુ

👉 પેનલમાં સમાવિષ્ટ હોસ્પિટલ - 2916

ગરીબો માટે સંજીવની બની આયુષ્માન ભારત યોજના: • આયુષ્માન ભારત યોજના અંતર્ગત ગુજરાતમાં: 👉 કુલ લાભાર્થી - 10.66 લાખથી વધુ 👉 ઈ-કાર્ડ વિતરણ - 72.86 લાખથી વધુ 👉 પેનલમાં સમાવિષ્ટ હોસ્પિટલ - 2916

Let's Connect

sm2p0