- એપ્રિલ મહિનામાં રૂ.1039 કરોડની બજાર કિંમતનું 43.60 લાખ કવીન્ટલ અનાજનું BPL, APL-1, રાશનકાર્ડ ન ધરાવતા કાર્ડધારકોને વિનામૂલ્યે વિતરણ કરાયું

GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  GujaratFightsCovid19

- એપ્રિલ મહિનામાં રૂ.1039 કરોડની બજાર કિંમતનું 43.60 લાખ કવીન્ટલ અનાજનું BPL, APL-1, રાશનકાર્ડ ન ધરાવતા કાર્ડધારકોને વિનામૂલ્યે વિતરણ કરાયું
#GujaratFightsCovid19

- એપ્રિલ મહિનામાં રૂ.1039 કરોડની બજાર કિંમતનું 43.60 લાખ કવીન્ટલ અનાજનું BPL, APL-1, રાશનકાર્ડ ન ધરાવતા કાર્ડધારકોને વિનામૂલ્યે વિતરણ કરાયું #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0