લોકડાઉનની સ્થિતિ વચ્ચે ગરીબ પરિવારો માટે રાજ્ય સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય ✔ નેશનલ ફૂડ સિક્યોરિટિ એક્ટ હેઠળના કાર્ડધારકોને રૂ.1000 ની સહાય

GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  GujaratFightsCovid19

લોકડાઉનની સ્થિતિ વચ્ચે ગરીબ પરિવારો માટે રાજ્ય સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય

✔ નેશનલ ફૂડ સિક્યોરિટિ એક્ટ હેઠળના કાર્ડધારકોને રૂ.1000 ની સહાય
#GujaratFightsCovid19

લોકડાઉનની સ્થિતિ વચ્ચે ગરીબ પરિવારો માટે રાજ્ય સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય ✔ નેશનલ ફૂડ સિક્યોરિટિ એક્ટ હેઠળના કાર્ડધારકોને રૂ.1000 ની સહાય #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0