ગુજરાત સરકારે દેશવ્યાપી લોકડાઉન દરમિયાન સમગ્ર દેશમાં સૌથી વધુ આશરે 1000 જેટલી શ્રમિક સ્પેશિયલ વિશેષ ટ્રેનોની વ્યવસ્થા કરીને 14.64 લાખથી વધુ પરપ્રાંતીય નાગરિકોને સલામત અને સન્માનજનક રીતે તેમના વતન રાજ્યોમાં પરત પહોંચાડ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાત સરકારે દેશવ્યાપી લોકડાઉન દરમિયાન સમગ્ર દેશમાં સૌથી વધુ આશરે 1000 જેટલી શ્રમિક સ્પેશિયલ વિશેષ ટ્રેનોની વ્યવસ્થા કરીને 14.64 લાખથી વધુ પરપ્રાંતીય નાગરિકોને સલામત અને સન્માનજનક રીતે તેમના વતન રાજ્યોમાં પરત પહોંચાડ્યા.

ગુજરાત સરકારે દેશવ્યાપી લોકડાઉન દરમિયાન સમગ્ર દેશમાં સૌથી વધુ આશરે 1000 જેટલી શ્રમિક સ્પેશિયલ વિશેષ ટ્રેનોની વ્યવસ્થા કરીને 14.64 લાખથી વધુ પરપ્રાંતીય નાગરિકોને સલામત અને સન્માનજનક રીતે તેમના વતન રાજ્યોમાં પરત પહોંચાડ્યા.

Let's Connect

sm2p0