માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી એ આજરોજ અમદાવાદના અસારવા, જમાલપુર-ખાડિયા અને સાબરમતી વિસ્તારમાં સમાવિષ્ટ 100 થી વધુ સોસાયટીના ચેરમેન-સેક્રેટરીશ્રીઓ સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી સંવાદ કર્યો.

GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  GujaratFightsCovid19

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી એ આજરોજ અમદાવાદના અસારવા, જમાલપુર-ખાડિયા અને સાબરમતી વિસ્તારમાં સમાવિષ્ટ 100 થી વધુ સોસાયટીના ચેરમેન-સેક્રેટરીશ્રીઓ સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી સંવાદ કર્યો.
#GujaratFightsCovid19

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી એ આજરોજ અમદાવાદના અસારવા, જમાલપુર-ખાડિયા અને સાબરમતી વિસ્તારમાં સમાવિષ્ટ 100 થી વધુ સોસાયટીના ચેરમેન-સેક્રેટરીશ્રીઓ સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી સંવાદ કર્યો. #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0