રાજ્ય સરકાર દ્વારા 100 કરોડની ફાળવણી.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાજ્ય સરકાર દ્વારા 100 કરોડની ફાળવણી.

રાજ્ય સરકાર દ્વારા 100 કરોડની ફાળવણી.

Let's Connect

sm2p0