સુરતમાં કોરોના સંક્રમણ સામે રૂપાણી સરકારનો એક્શન પ્લાન 👉 રૂ.100 કરોડના ખર્ચે 2 કોવિડ હોસ્પિટલનું તત્કાળ નિર્માણ કરાશે જેમાં કોરોનાનાં દર્દીને અદ્યતન સારવાર અપાશે 👉 આગામી બે દિવસમાં 200 વેન્ટિલેટર પહોંચાડવામાં આવશે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

સુરતમાં કોરોના સંક્રમણ સામે રૂપાણી સરકારનો એક્શન પ્લાન

👉 રૂ.100 કરોડના ખર્ચે 2 કોવિડ હોસ્પિટલનું તત્કાળ નિર્માણ કરાશે જેમાં કોરોનાનાં દર્દીને અદ્યતન સારવાર અપાશે

👉 આગામી બે દિવસમાં 200 વેન્ટિલેટર પહોંચાડવામાં આવશે

સુરતમાં કોરોના સંક્રમણ સામે રૂપાણી સરકારનો એક્શન પ્લાન 👉 રૂ.100 કરોડના ખર્ચે 2 કોવિડ હોસ્પિટલનું તત્કાળ નિર્માણ કરાશે જેમાં કોરોનાનાં દર્દીને અદ્યતન સારવાર અપાશે 👉 આગામી બે દિવસમાં 200 વેન્ટિલેટર પહોંચાડવામાં આવશે

Let's Connect

sm2p0