નિહાળો માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી નું સહકારી ક્ષેત્રના કાર્યકર્તાઓને સંબોધન આવતીકાલે સવારે 10 કલાકે લાઈવ નિહાળો : • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

નિહાળો માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી નું સહકારી ક્ષેત્રના કાર્યકર્તાઓને સંબોધન આવતીકાલે સવારે 10 કલાકે

લાઈવ નિહાળો :
• Facebook.com/BJP4Gujarat
• Twitter.com/BJP4Gujarat
• Youtube.com/BJP4Gujarat

નિહાળો માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી નું સહકારી ક્ષેત્રના કાર્યકર્તાઓને સંબોધન આવતીકાલે સવારે 10 કલાકે લાઈવ નિહાળો : • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

Let's Connect

sm2p0