ગુજરાત માં કોરોના વાયરસ સામે તકેદારીનાં પગલાં રૂપે રાજ્ય સરકારે કરેલા મહત્વના નિર્ણયો • રાજ્યમાં શાળા કોલેજો શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં શૈક્ષણિક કાર્ય આગામી બે અઠવાડિયા માટે બંધ રહેશે • હાલમાં ચાલી રહેલ ધોરણ 10 અને 12 ની બોર્ડ પરીક્ષાઓ યથાવત રહેશે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાત માં કોરોના વાયરસ સામે તકેદારીનાં પગલાં રૂપે રાજ્ય સરકારે કરેલા મહત્વના નિર્ણયો

• રાજ્યમાં શાળા કોલેજો શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં શૈક્ષણિક કાર્ય આગામી બે અઠવાડિયા માટે બંધ રહેશે

• હાલમાં ચાલી રહેલ ધોરણ 10 અને 12 ની બોર્ડ પરીક્ષાઓ યથાવત રહેશે

ગુજરાત માં કોરોના વાયરસ સામે તકેદારીનાં પગલાં રૂપે રાજ્ય સરકારે કરેલા મહત્વના નિર્ણયો • રાજ્યમાં શાળા કોલેજો શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં શૈક્ષણિક કાર્ય આગામી બે અઠવાડિયા માટે બંધ રહેશે • હાલમાં ચાલી રહેલ ધોરણ 10 અને 12 ની બોર્ડ પરીક્ષાઓ યથાવત રહેશે

Let's Connect

sm2p0