ધોરણ 10 અને 12ની બોર્ડની પરીક્ષા આપતા તમામ વિદ્યાર્થીઓ ખૂબ સકારાત્મક અભિગમ સાથે પરીક્ષા આપીને સફળતા મેળવે તેવી હાર્દિક શુભેચ્છાઓ..

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ધોરણ 10 અને 12ની બોર્ડની પરીક્ષા આપતા તમામ વિદ્યાર્થીઓ ખૂબ સકારાત્મક અભિગમ સાથે પરીક્ષા આપીને સફળતા મેળવે તેવી હાર્દિક શુભેચ્છાઓ..

ધોરણ 10 અને 12ની બોર્ડની પરીક્ષા આપતા તમામ વિદ્યાર્થીઓ ખૂબ સકારાત્મક અભિગમ સાથે પરીક્ષા આપીને સફળતા મેળવે તેવી હાર્દિક શુભેચ્છાઓ..

Let's Connect

sm2p0