કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી મનસુખભાઇ માંડવીયા અને સાંસદ (ખેડા) શ્રી દેવુસિંહ ચૌહાણ વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી આજે બપોરે 1 કલાકે પ્રેસવાર્તા ને સંબોધશે લાઈવ નિહાળો : • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી મનસુખભાઇ માંડવીયા અને સાંસદ (ખેડા) શ્રી દેવુસિંહ ચૌહાણ વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી આજે બપોરે 1 કલાકે પ્રેસવાર્તા ને સંબોધશે

લાઈવ નિહાળો :

• Facebook.com/BJP4Gujarat
• Twitter.com/BJP4Gujarat
• Youtube.com/BJP4Gujarat

કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી મનસુખભાઇ માંડવીયા અને સાંસદ (ખેડા) શ્રી દેવુસિંહ ચૌહાણ વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી આજે બપોરે 1 કલાકે પ્રેસવાર્તા ને સંબોધશે લાઈવ નિહાળો : • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

Let's Connect

sm2p0