👉 આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાનને સાકાર કરવા નાના માણસો માટે મોટી યોજના 👉 લોકડાઉન ની પરિસ્થિતિ ને આર્થિક મુશ્કેલી અનુભવી રહેલા કારણે રાજ્યના નાના વેપારીઓ, મધ્યમ વર્ગ, કારીગરો, પરંપરાગત વ્યવસાયીઓ, ફેરિયાઓ અને રિક્ષાચાલકોને મળશે રૂ. 1 લાખ સુધીની લોન

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

👉 આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાનને સાકાર કરવા નાના માણસો માટે મોટી યોજના

👉 લોકડાઉન ની પરિસ્થિતિ ને આર્થિક મુશ્કેલી અનુભવી રહેલા કારણે રાજ્યના નાના વેપારીઓ, મધ્યમ વર્ગ, કારીગરો, પરંપરાગત વ્યવસાયીઓ, ફેરિયાઓ અને રિક્ષાચાલકોને મળશે રૂ. 1 લાખ સુધીની લોન

👉 આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાનને સાકાર કરવા નાના માણસો માટે મોટી યોજના 👉 લોકડાઉન ની પરિસ્થિતિ ને આર્થિક મુશ્કેલી અનુભવી રહેલા કારણે રાજ્યના નાના વેપારીઓ, મધ્યમ વર્ગ, કારીગરો, પરંપરાગત વ્યવસાયીઓ, ફેરિયાઓ અને રિક્ષાચાલકોને મળશે રૂ. 1 લાખ સુધીની લોન

Let's Connect

sm2p0