👉 કૃષિ સંબંધિત માળખાકિય સુવિધાઓ માટે 1 લાખ કરોડ રૂપિયાનું પેકેજ 👉 કોલ્ડ ચેઈન, ગોડાઉન, પાકની જાળવણી જેવા એગ્રીકલ્ચર ઈન્ફ્રાસ્ટ્રકચર માટે વપરાશે ફંડ

AatmaNirbharDesh

BJP | BJP Gujarat,  AatmaNirbharDesh

👉 કૃષિ સંબંધિત માળખાકિય સુવિધાઓ માટે 1 લાખ કરોડ રૂપિયાનું પેકેજ

👉 કોલ્ડ ચેઈન, ગોડાઉન, પાકની જાળવણી જેવા એગ્રીકલ્ચર ઈન્ફ્રાસ્ટ્રકચર માટે વપરાશે ફંડ

#AatmaNirbharDesh

👉 કૃષિ સંબંધિત માળખાકિય સુવિધાઓ માટે 1 લાખ કરોડ રૂપિયાનું પેકેજ 👉 કોલ્ડ ચેઈન, ગોડાઉન, પાકની જાળવણી જેવા એગ્રીકલ્ચર ઈન્ફ્રાસ્ટ્રકચર માટે વપરાશે ફંડ #AatmaNirbharDesh

Let's Connect

sm2p0