શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં રાજ્ય સરકાર નો મોટો નિર્ણય 👉 ધોરણ 1 થી 9 અને 11 મા ધોરણના વિદ્યાર્થીઓ ને માસ પ્રમોશન આપવામાં આવશે 👉 શિક્ષકો ને પણ શાળાએ જવામાંથી મુક્તિ 👉 જૂનથી શરૂ થશે નવું સત્ર

IndiaFightsCorona, GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona, GujaratFightsCovid19

શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં રાજ્ય સરકાર નો મોટો નિર્ણય

👉 ધોરણ 1 થી 9 અને 11 મા ધોરણના વિદ્યાર્થીઓ ને માસ પ્રમોશન આપવામાં આવશે

👉 શિક્ષકો ને પણ શાળાએ જવામાંથી મુક્તિ

👉 જૂનથી શરૂ થશે નવું સત્ર

#IndiaFightsCorona
#GujaratFightsCovid19

શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં રાજ્ય સરકાર નો મોટો નિર્ણય 👉 ધોરણ 1 થી 9 અને 11 મા ધોરણના વિદ્યાર્થીઓ ને માસ પ્રમોશન આપવામાં આવશે 👉 શિક્ષકો ને પણ શાળાએ જવામાંથી મુક્તિ 👉 જૂનથી શરૂ થશે નવું સત્ર #IndiaFightsCorona #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0