વિધવા બહેનોને દિવાળી ભેટ. 1 લાખ 52 હજાર બહેનોને રૂ.1000 પેન્શન ચુકવશે રાજ્ય સરકાર

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

વિધવા બહેનોને દિવાળી ભેટ. 1 લાખ 52 હજાર બહેનોને રૂ.1000 પેન્શન ચુકવશે રાજ્ય સરકાર

વિધવા બહેનોને દિવાળી ભેટ. 1 લાખ 52 હજાર બહેનોને રૂ.1000 પેન્શન ચુકવશે રાજ્ય સરકાર

Let's Connect

sm2p0