- આયુષ્માન ભારત યોજનાએ 1 કરોડ લાભાર્થીઓની સંખ્યા પાર કરી દીધી છે - ગરીબ અને નબળા વર્ગના પરિવારોને સહારો આપવા માટે દર વર્ષે કુટુંબ દીઠ રૂ. 5 લાખ સુધીનું આરોગ્ય કવચ

BuildingSwasthBharat

BJP | BJP Gujarat,  BuildingSwasthBharat

- આયુષ્માન ભારત યોજનાએ 1 કરોડ લાભાર્થીઓની સંખ્યા પાર કરી દીધી છે

- ગરીબ અને નબળા વર્ગના પરિવારોને સહારો આપવા માટે દર વર્ષે કુટુંબ દીઠ રૂ. 5 લાખ સુધીનું આરોગ્ય કવચ
#BuildingSwasthBharat

- આયુષ્માન ભારત યોજનાએ 1 કરોડ લાભાર્થીઓની સંખ્યા પાર કરી દીધી છે - ગરીબ અને નબળા વર્ગના પરિવારોને સહારો આપવા માટે દર વર્ષે કુટુંબ દીઠ રૂ. 5 લાખ સુધીનું આરોગ્ય કવચ #BuildingSwasthBharat

Let's Connect

sm2p0