ફેસબુક લાઈવ ના માધ્યમથી નિહાળો વિભિન્ન રાષ્ટ્રવાદી વિષયો પર સંવાદ શ્રુંખલા અંતર્ગત ડો. શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી રિસર્ચ ફાઉન્ડેશન ના ડાયરેક્ટર ડો. અનિર્બાન ગાંગુલીજી નું ડો. શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી અને એમના જીવન દર્શન પર વ્યાખ્યાન તા.: 1 મે, 2020, શુક્રવાર સમય: સવારે 11:30 કલાકે લાઈવ નિહાળો : • Facebook.com/BJP4Gujarat

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ફેસબુક લાઈવ ના માધ્યમથી નિહાળો વિભિન્ન રાષ્ટ્રવાદી વિષયો પર સંવાદ શ્રુંખલા અંતર્ગત ડો. શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી રિસર્ચ ફાઉન્ડેશન ના ડાયરેક્ટર ડો. અનિર્બાન ગાંગુલીજી નું ડો. શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી અને એમના જીવન દર્શન પર વ્યાખ્યાન

તા.: 1 મે, 2020, શુક્રવાર
સમય: સવારે 11:30 કલાકે

લાઈવ નિહાળો :
• Facebook.com/BJP4Gujarat

ફેસબુક લાઈવ ના માધ્યમથી નિહાળો વિભિન્ન રાષ્ટ્રવાદી વિષયો પર સંવાદ શ્રુંખલા અંતર્ગત ડો. શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી રિસર્ચ ફાઉન્ડેશન ના ડાયરેક્ટર ડો. અનિર્બાન ગાંગુલીજી નું ડો. શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી અને એમના જીવન દર્શન પર વ્યાખ્યાન તા.: 1 મે, 2020, શુક્રવાર સમય: સવારે 11:30 કલાકે લાઈવ નિહાળો : • Facebook.com/BJP4Gujarat

Let's Connect

sm2p0